Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :97/23/EC)
TS No : TS EN 12266-1      
Kabul Tarihi : 19.03.2009
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Endüstriyel vanalar - Deneyler - Bölüm 1: Basınç deneyleri, deney işlemleri ve kabul kriterleri - Mecburî gerekler
Başlık (İng) : Industrial valves - Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements
Kapsam : Bu standard, endüstriyel vanaların imalat deneyleri için deneyler, deney işlemleri ve kabul kriterlerine ait mecburi özellikleri kapsar. Belirtilen deneyler, aynı zamanda tip deneyleri veya kabul deneyleri olarak kullanılabilir. Bu standardın vana imalatı veya performans standardına atıf yapılan standard olması halinde, vana imalat veya performans standardının özel gerekleriyle bağlantılı olduğu dikkate alınmalıdır. İmalat veya performans standardındaki gerekler bu standardda verilenlerden farklı olduğunda, imalat veya performans standardının gerekleri uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies mandatory requirements for tests, test procedures and acceptance criteria for production testing of industrial valves. The specified tests may be used as type tests or acceptance tests. When specified as a normative reference in a valve product or performance standard, this standard has to be considered in conjunction with the specific requirements of that valve product or performance standard. Where requirements in a product or performance standard differ from those given in this standard, the requirements of the product or performance standard apply.
Yerini Aldığı : TS 5394 :1987;  TS ISO 5208 :1999;  TS EN 12266-1 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN 12266-1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12266-1:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN 12266-1-EQV; DIN EN 12266-1 -EQV; BS EN 12266-1-EQV; NF E29-311-1, NF EN 12266-1 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12266-1
ICS Kodu : 23.060.01 Valfler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS EN 736-1 :1996;  TS EN 736-2 :1999;  TS EN 736-3 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-