Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS EN 61010-1      
Kabul Tarihi : 22.11.2011
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Ölçme, kontrol ve laboratuarda kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik özellikleri bölüm 1-Genel özellikler
Başlık (İng) : Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
Kapsam : 1-Kapsamındaki donanım Bu standard, aşağıda belirtilen elektriksel donanım tipleri ve bunların aksesuarları (kullanılmalarının ön görüldüğü her yerde) için genel güvenlik kurallarını belirler: a)Elektriksel deney ve ölçme donamı b)Elektriksel endüstriyel işlem-kontrol donanımı c)Elektriksel laboratuvar donanımı 2-Kapsam dışındaki donanım 3-Hesaplama donanımı
Kapsam (İng) : 1-Equipment included in scope This part of IEC 61010 specifies general safety requirements for the following types of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used. a)Electrical test and measurement equipment b)Electrical industrial process-control equipment c)Electrical laboratory equipment 2-Equipment excluded from scope 3-Computing equipment
Yerini Aldığı : TS 2418 EN 61010-1 :2003;  
Tadil Eden : TS EN 61010-1/A1 :2019;  TS EN 61010-1/A1/AC :2019;  TS EN 61010-1/A1 :2019;  TS EN 61010-1/A1/AC :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61010-1:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 61010-1-EQV
ICS Kodu : 19.080 Elektriksel ve Elektronik Deneyler
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 332
Fiyatı : 189,00 EURO  (6.600,54 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-