Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 9902-7      
Kabul Tarihi : 29.11.2001
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları
Başlık (İng) : Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery (ISO 9902-7:2001)
Kapsam : Bu standard, ISO 9902-1 ile birlikte; boyama ve terbiye makinalarından yayılan gürültünün beyanı, doğrulanması, ve ölçülmesinde kullanılan; montaj, çalışma ve ölçme şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 9902, taken together with ISO 9902-1, specifies the mounting, operating and measuring conditions required for the measurement, declaration and verification of noise emitted by dyeing and finishing machines.
Tadil Eden : TS EN ISO 9902-7/A1 :2010;  TS EN ISO 9902-7:2001/A2 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9902-7:2001
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9902-7-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 9902-7
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü; 59.120.01 Tekstil makinaları (Genel)
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-