Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8532      
Kabul Tarihi : 20.11.1990
İptal Tarihi : 5.03.1996
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri- Özellikler-Bölüm 12-Polivinil asetal emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli-120 sınıfı
Başlık (İng) : Specifications for Particular Types of Winding Wires Part 12- Polyvinyl Acetal Enamelled Round Copper Winding Wire, Class 120
Kapsam : Bu standard, iyileştirilebilen polivinil asetat reçine kökenli tek kat emay kaplamalı 120 sınıfı yuvarlak kesitli bakır sargı tellerini kapsar. 120 sınıfı olup, minium sıcaklık indisi 120 ve termik şok sıcaklığı en az 155øC'dir.
Kapsam (İng) : This standard covers enamelled round copper winding wires of class 120 with a sole coating based on polyvinyl acetal resin, which may be modified.
Yerine Geçen : TS 8532 EN 60317-12 :1996;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 317-12 (1988)
Uluslararası Karşılıklar : IEC 317-12 (1988)--; IEC 317-12:1988 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 317-12:1988 EQV
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS 8532 :1990 (TS 2526*TS 6470*TS 7652*TS 7650*TS 7651*TS 7776*TS 7778*TS 7779*TS 7786);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-