Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 12006      
Kabul Tarihi : 3.04.1996
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kamu binalarında mekan ihtiyacı - Terimler ve tarifler
Başlık (İng) : Demand Of Place For Public Buildings- Terms And Definitions
Kapsam : Bu standard, kamu yapılarındaki mekan ve mahallerin terim ve tariflerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the terms and defintions or heplace roc public housing.
Yararlanılan Kaynak : -Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Hazırlanan İdari, Eğitim, Sağlık, Sosyal Konulara Ait Binaların Tüm ihtiyaç Programları* -Neufert Yapı Tasarım Bilgisi
ICS Kodu : 01.040.91 Yapı Malzemeleri ve Yapılar (Terimler); 91.040.10 Kamu Yapıları
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 28
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-