Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1677-6      
Kabul Tarihi : 15.04.2004
İptal Tarihi : 16.04.2009
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sapan bileşenleri - Güvenlik - bölüm 6: Baklalar - Kalite sınıfı 4
Başlık (İng) : Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
Kapsam : Bu standard, maddeler, malzemeler veya eşyaların kaldırılması için esas itibariyle aşağıda belirtilen yerlerde kullanılması amaçlanan, 67 t çalışma yükü sınırına (ÇYS) kadar kaldırma kapasiteli, kalite 4, kaynak yapılmış çelik ana, ara baklaları, ana bakla tertibatını ve en alt uç baklalarla ilgili genel kuralları kapsar: - EN 818-5’e uygun zincir sapanlar, - EN 13414-1:2003’e uygun çelik tel halatlı sapanlar, - EN 1492-1 ve EN 1492-2’ye uygun tekstil sapanlar
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for welded steel master links, intermediate master links, master link assemblies and lower terminals links of grade 4 up to 67 t WLL, mainly for use in: chain slings according to EN 815-5; steel wire rope slings according to prEN 13414-1:2000; textile slings according to EN 1492-1, EN 1492-2 intended for lifting objects, materials or goods. The hazards covered by this Part of EN 1677 are identified in clause 4.
Yerini Aldığı : TS EN 1677-6 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN 1677-6+A1 :2009;  TS EN 1677-6+A1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 1677-6+A1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1677-6:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 1677-6-EQV; DIN EN 1677-6-EQV; BS EN 1677-6-EQV; NF E52-037-6;NF EN 1677-6-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1677-6
ICS Kodu : 53.020.30 Kaldırma Ekipmanları İçin Aksesuarlar
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 818-5 :2002;  TS EN 818-6 :2002;  TS EN 1050 :1997;  TS EN 10002-2 :1997;  TS 2162 EN 10025 :1996;   : (EN 13414-1);;  TS EN 45012 :2002;  TS 882 ISO 643 :1998;   : (EN ISO 9002);;  TS EN 1492-1 :2004;  TS EN 1492-2 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-