Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61000-4-2      
Kabul Tarihi : 17.02.2005
İptal Tarihi : 13.01.2011
Hazırlık Grubu : EMU ve Radyo-TV Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-2: Deney ve ölçme teknikleri - Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi
Başlık (İng) : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
Kapsam : Bu standard, operatörlerden doğrudan temasla ve yakınında bulunan cisimlere statik elektrik boşalmalarına (deşarj) maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için bağışıklık kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standardda ayrıca, değişik çevre ve tesis şartları ile ilgili deney seviyesi bölgeleri tarif edilmiş ve deney işlemleri belirtilmiştir.Bu standardın amacı, elektrostatik boşalmalara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazların çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır. Buna ilâve olarak, önemli donanımın yakınındaki cisimlere personelden meydana gelen elektrostatik boşalmaları da kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the immunity requirements and test methods for electrical and electronic equipment subjected to static electricity discharges, from operators directly, and to adjacent objects. It additionally defines ranges of test levels which relate to different environmental and installation conditions and establishes test procedures.The object of this standard is to establish a common and reproducible basis for evaluating the performance of electrical and electronic equipment when subjected to electrostatic discharges. In addition, it includes electrostatic discharges which may occur from personnel to objects near vital equipment.
Yerini Aldığı : TS EN 61000-4-2 :1997;  
Yerine Geçen : TS EN 61000-4-2 :2011;  TS EN 61000-4-2 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2-EQV; DIN EN 61000-4-2 -EQV; NF C91-004-2, NF EN 61000-4-2 -EQV; BS EN 61000-4-2-EQV; IEC 61000-4-2 :1995+A1:1998+A2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2
ICS Kodu : 33.100.20 Bağışıklık
Atıf Yapılan STD : TS 7370 IEC 50-161 (TS 7370 IEC 60050-161) :1996;  TS 1876 EN 60068-1 :1997;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 34
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-