Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3263 ISO 10523      
Kabul Tarihi : 13.04.1999
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Ph tayini
Başlık (İng) : Water quality- Determination of pH
Kapsam : Bu metot, pH değeri 3 ila 10 arasında olan bütün su tiplerine ve atık sulara uygulanır.
Kapsam (İng) : This method is applicable to all types of water and waste water samples in the range from pH 3 to 10
Yerini Aldığı : TS 3263 :1978;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10523 :2012;  TS EN ISO 10523 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 10523:1994
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10523:1997--; BS 6068 Part 2 Section 2.50--; ASTM D 1293--; DIN 38404-5--; ISO 10523:1997--
Tercüme Edildiği STD : ISO 10523:1997
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 3263 ISO 10523 :1999 (TS 5106 ISO 5667-3);;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-