Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4462 IEC 60621-3      
Kabul Tarihi : 7.11.2000
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik tesisatları- Ağır çevre şartları altında bina dışında kullanılan (açık maden ocakları ve taş ocakları dahil)- Bölüm 3:Cihazlar ve yardımcı donanımlar için genel kurallar
Başlık (İng) : Electrical ınstallations for outdoor sites underheavy conditions (Including open-cast mines and qurries)- Part 3: General requirements for equipment and ancillaries
Kapsam : Bu standard, elektrikli cihazlar ve yardımcı donanımlar için genel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies general requirements for and ancillaries.
Yerini Aldığı : TS 4462 :1985;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60621-3:1979+AMD1:1986 EQV
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60621-3:1979+AMD1:1986 EQV--; IEC 60621-3:1979+AMD1:1986 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 60621-3:1979+AMD1:1986 EQV
ICS Kodu : 29.260.99 Diğer Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar
Atıf Yapılan STD : TS 4462 IEC 60621-3 :2000 (TS EN 2 (ISO 3941), TS 11178 IEC 60502 (IEC 60502) TS 3994 (IEC 60621-2));;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 21
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-