Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12470-1      
Kabul Tarihi : 15.04.2003
İptal Tarihi : 2.03.2010
Hazırlık Grubu : Tıbbi Cihazlar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Klinik termometreler-Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler-Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
Başlık (İng) : Clinical thermometers-Part 1:Metallic liquid-in-glass thermometres with maximum device
Kapsam : Bu standard, maksimum cihazlı metalik sıvılı klinik cam termometreler için performans özellikleri ile deney metotlarını kapsar ve sadece metalik sıvılı termometrelere uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies performance requirements and test methods for clinical liquid-in-glass thermometers with maximum device and applies only to thermometers filled with metallic liquid
Yerini Aldığı : TS 5216 :1987;  
Yerine Geçen : TS EN 12470-1+A1 :2010;  TS EN 12470-1+A1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 12470-1+A1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12470-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 12470-1--; DIN EN 12470-1--
Tercüme Edildiği STD : EN 12470-1
ICS Kodu : 17.200.20 Sıcaklık Ölçüm Aletleri
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-