Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 736-3      
Kabul Tarihi : 14.07.2011
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Vanalar - Terminoloji - Bölüm 3: Terimler ve tarifler
Başlık (İng) : Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
Kapsam : Bu standard, farklı vana tipleri için veya farklı uygulama alanlarında kullanılan terimler ve bu terimlerin tariflerini (veya başka standardda tanımlanmışsa kaynağını) kapsar. Bu terimler, basınçlar ve sıcaklıklar, boyutlar, tasarım, akış kontrolü özellikleri ve vana deneyleri ile ilgilidir. Bu standarddaki terimler ve tarifler, bu tariflerin uygulanmasının gerekli olabileceği benzer durumlarda, vanalardan başka diğer mamuller için de uygulanabilir. Bir vana tipine veya bir uygulamaya ait özel terimler ve tarifler, ilgili mamul standardında veya amacı karşılayan bir standardda bulunur.
Kapsam (İng) : This European standard defines the terms and their definitions (or the source if defined in other European standards) used for several types of valves or in several fields of application. These terms concern the pressures and temperatures, the dimensions, the design, the flow control characteristics and the test of valves. The terms and definitions in this European standard may also apply to products other than valves, in which case it may be necessary to apply these definitions analogously. This European standard covers terms common to more than one type of valve. The terms and definitions specific to one type of valve, or to one application are found in the relevant product standard or fitness for purpose standard.
Yerini Aldığı : TS EN 736-3 :2002;  TS EN 736-3/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 736-3:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 736-3-EQV; DIN EN 736-3-EQV; BS EN 736-3-EQV; NF E29-306-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 736-3
ICS Kodu : 01.040.23 Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Terimler); 23.060.01 Valfler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS EN 558 :2009;  TS EN 764-1 :2007;  TS EN 1333 :2010;  TS EN 1759-1 :2010;  TS EN 1759-3 :2010;  TS EN 1759-4 :2004;  TS EN 60534-1 :2006;  TS 3990 EN ISO 6708 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-