Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 6892-1      
Kabul Tarihi : 9.12.2016
İptal Tarihi : 3.02.2020
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu
Başlık (İng) : Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2016)
Kapsam : ISO 6892’nin bu bölümü, metalik malzemelerin çekme deneyi yöntemini ve oda sıcaklığında tayin edilebilecek mekanik özellikleri kapsar. NOT Ek A, bilgisayar kontrollü deney makineleri için daha fazla tavsiye içerir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 6892 specifies the method for tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined at room temperature. NOTE Annex A contains further recommendations for computer controlled testing machines.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 6892-1 :2010;  TS EN ISO 6892-1 :2011;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 6892-1 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 6892-1:2016
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 91
Fiyatı : 115,00 EURO  (4.016,20 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-