Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10523      
Tercüme Tarihi : 10.04.2013
Kabul Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : TK2: Çevre Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Ph tayini
Başlık (İng) : Water quality - Determination of pH
Kapsam : Bu standard, pH değeri 2 - 12 arasında olan, iyon şiddeti I = 0,3 mol/kg çözücüden düşük (iletkenlik: y25 °C < 2000 mS/m) ve sıcaklığı 0 °C - 50 °C aralığında olan yağmur, içme ve maden suyu, yüzme suyu, yüzey suyu ve yer altı suyu ile evsel ve sanayi atık sularının ve sulu çamurların pH değerlerinin belirlenme yöntemini kapsar.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies a method for determining the pH value in rain, drinking and mineral waters, bathing waters, surface and ground waters, as well as municipal and industrial waste waters, and liquid sludge, within the range pH 2 to pH 12 with an ionic strength below I = 0,3 mol/kg (conductivity: y25 °C < 2000 mS/m) solvent and in the temperature range 0 °C to 50 °C.
Yerini Aldığı : TS 3263 ISO 10523 :1999;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10523:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 10523-EQV; ISO 10523-EQV; DIN EN ISO 10523-EQV; BS EN ISO 10523-EQV; NF T90-418, NF EN ISO 10523-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10523
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS 7050-2 EN ISO 4796-2 :2002;  TS EN ISO 5667-3 :2007;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-