Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10232      
Kabul Tarihi : 14.04.1999
İptal Tarihi : 2.02.2006
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler- Boru (tam kesitte)- Eğme deneyi
Başlık (İng) : Metallic materials- tube (in full section), bend test
Türü : Metot
Kapsam : Bu standard, kesiti dairesel olan tam kesitli boruların eğme esnasında plastik deformasyon kabiliyetlerinin tayin edilmesi için bir metodu kapsar. Bu metot, ilgili mamul standardına bu standardın uygulanabileceği dış çap aralığı kesin olarak belirtilebildiği halde, dış çapı 65 mm'yi geçmeyen borularda kullanılması için tasarlanmıştır.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for determining the ability of full- section metallic tubes of circular cross- section to underga plastic deformation in bending.
Yerine Geçen : TS 205-4 EN ISO 8491 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10232:1993
Uluslararası Karşılıklar : ISO 8491:1986 NEQ--; EN 10232:1993--; BS EN 10232:1994 EQV--; NF EN 10232:1994 EQV--; DIN EN 10232:1994 EQV--; EN 10232:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 10232:1993
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS EN 10232 :1999 (ISO 3545-1:1989 (TS 7433), ISO 7438:1985 (TS 205);;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 25,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-