Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 825      
Kabul Tarihi : 29.04.1998
İptal Tarihi : 22.05.2008
Konfirme Tarihi : 1.02.2006
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda ısı yalıtım kuralları
Başlık (İng) : Thermal Insulation in Building
Kapsam : Bu standard, yeni inşa edilecek binaların ve mevcut binaların oturma alanının % 15'i oranında ve üzerinde yapılacak tadilatlarda tadil edilen bölümünün ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanma kurallarını ve izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard idendifies the calculation rules for the heating energy requirement of the new buildings and of the modified parts of the existing buildings which are modified as the 15% and more of its base area, and maximum heating values to be allowred and describes the calculation methods.
Yerini Aldığı : TS 825 :1989;  
Yerine Geçen : TS 825 :2008;  
Tadil Eden : TS 825/T1 :1999;  TS 825/T2 :1999;  TS 825/T3 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 832*ISO 10456*ISO9164*DIN 4108-1* DIN 4108-2* DIN 4108-3* DIN 4108-4* DIN 4108-5* Commission of the European Communuties(Thermal Insulation and Ventilationin BuildingsA Comparison of Requirements EEC-Member States Situation),CEN TC 89,CEN TC 89 N 422 E,CEN TC 89 N 425 E
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10456* ISO9164--; EN 832--; DIN 4108-1* DIN 4108-2* DIN 4108-3* DIN 4108-4* DIN 4108-5* --; prEN 832*ISO 10456--
Tercüme Edildiği STD : prEN 832*ISO 10456
ICS Kodu : 91.120.10 Isı Yalıtımı
Atıf Yapılan STD : TS 825 :1998 (TS 46*TS 64*TS 180*TS 304*TS 305*TS 388*TS 406*TS 415*TS 451*TS 452*TS 453*TS 500*TS704*TS 705*TS 804*TS 808*TS 901*TS 1047*TS 1114*TS 1474*TS 1617*TS 2193*TS 2893*TS 2902*TS 3482*TS 3649*TS 3681*TS 3682*TS 4377*TS 4562*TS 45);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 71
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 26979 26.08.200826.08.2008Bayındırlık ve İskan Bakanlığımecburi yürürlüğü iptal edildi.
RG 25004 25.04.200325.01.2003Bayındırlık ve İskan Bakanlığı3 ay sonra (Tadil)
RG 23725 14.06.200014.06.1999Bayındırlık ve İskan Bakanlığı1 YIL (YENİ)