Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 16129      
Tercüme Tarihi : 20.03.2015
Kabul Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Bütan, propan ve bunların karışımları için azami 4 bar basınca ayarlı, azami kapasitesi 150 kg/h olan basınç regülâtörleri, otomatik geçiş tertibatları ve ilgili güvenlik tertibatları ve adaptörler
Başlık (İng) : Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
Kapsam : Bu standard; bütan, propan ve gaz fazındaki karışımları için ayarlı azami basıncı 4 bar ve azami kapasitesi 150 kg/h olan regülâtörlerin ve otomatik geçiş tertibatlarının yapısal ve çalışma özelliklerini, emniyet gereklerini, deney yöntemlerini ve işaretlemesini kapsar. Bu standard aynı zamanda kapsamında olan düzenleme tertibatlarının içerisindeki emniyet tertibatlarına da uygulanır. Bu emniyet tertibatlarının özellikleri Ek A’da ve Ek B’de verilmiştir. Bu standard aynı zamanda kapsamında olan düzenleme tertibatlarının içerisindeki emniyet tertibatlarına da uygulanır. Bu emniyet tertibatlarının özelliklkeri ek A ve Ek B’de verilmiştir. Bu standard aşağıda belirtilenlerle ilgili kuralları da kapsar:
Kapsam (İng) : This European Standard defines the constructional and operational characteristics, the safety requirements, test methods and the marking of regulators and automatic change-over devices having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, for use with butane, propane and their mixtures in the vapour phase. This European Standard also applies to the safety devices which are included within regulating devices covered by this standard. The characteristics of these safety devices are given in Annexes A and B. This European Standard also includes the requirements for:
Yerini Aldığı : TS 1862-4 EN 12864 :2006;  TS EN 13785+A1 :2009;  TS EN 13786+A1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 16129:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 16129-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 16129
ICS Kodu : 23.060.40 Basınç Regülatörleri
Atıf Yapılan STD : TS 11395 EN 437 :1995;  TS EN 521 :2008;  TS 10909 EN 549 :1996;  TS EN 560 :2007;  TS EN 561 :2007;  TS EN 1563:2011 :2012;  TS EN 1774 :2002;  TS 61-210 EN 10226-1 :2005;  TS EN 10226-2 :2006;  TS EN 12164 :2013;  TS EN 12165 :2013;  TS EN 12420 :2014;  TS EN 12844 :2001;  TS EN 60695-11-10 :2014;   : (EN ISO 75 tüm bölümleri);;  TS EN ISO 178 :2011;  TS EN ISO 180 :2006;  TS EN ISO 228-1 :2004;   : (EN ISO 527 serisi);;  TS EN ISO 4628-3 :2005;  TS EN ISO 4892-3 :2014;  TS EN ISO 8434-1 :2008;  TS EN ISO 9227 :2012;  TS 1225 ISO 565 :2001;  TS ISO 7005-2 :1998;  TS ISO 7005-1 :1998;  TS EN 15202 :2012;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 130
Fiyatı : 505,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-