Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3581 EN 26595      
Kabul Tarihi : 19.01.1996
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Toplam arsenik tayini-Gümüş dietilditiyokarbamat spektrofotometrik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination Of Total Arsenic-Silver Dietyldithiocarbamate Spectrophotometric Method
Kapsam : Bu standard, sularda ve atık sularda arsenik tayininde uygulanan gümüş dietilditiyokarbamat spektrofotometrik metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard, specifies a silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method for the determination of arsenic in water and waste water.
Yerini Aldığı : TS 3581 EN 26595 :1996 (TS 3581 (1981));;  
Yerine Geçen : TS 3581 EN 26595 :1996 (TS 3581 (1981));;  
Yararlanılan Kaynak : EN 26595:1992+AC:1992
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6595 (1982) EQV--; EN 26595, EQV--; NF EN 26595 EQV--; DIN EN 26595 EQV--; EN 26595:1992--
Tercüme Edildiği STD : EN 26595:1992
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 641 :1968;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-