Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1092-1:2007+A1:2013/AC      
Tercüme Tarihi : 28.11.2014
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : TK18: İmalat Makineleri ve Takımları Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - PN kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar
Başlık (İng) : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
Kapsam : Bu standard, flanşların bir tek serisi için PN 2,5’ten PN 400’e kadar ve anma boyutları DN 10’dan DN 4000’e kadar olan PN kısa gösterilişli dairesel çelik flanşlar için kuralları kapsar. Bu standard; flanş tiplerini ve bu flanşların alınlama tiplerini, boyutlarını, toleranslarını, vida dişlerini, cıvata boyutlarını, flanş birleştirme alınlarının yüzey kalitesini, işaretleme, malzeme, basınç/sıcaklık değerlerini ve flanş kütle yaklaşımlarını kapsar. Bu standardın amacı bakımından, “flanşlar” bindirme uçlarını ve yakaları da kapsar. Bu standard Çizelge 1’de izah edilen yöntemlere uygun olarak imal edilen flanşlara uygulanır. Contasız boru bağlantıları, bu standardın kapsamında değildir.
Kapsam (İng) : This Standard for a single series of flanges specifies requirements for circular steel flanges in PN desig-nations PN 2,5 to PN 400 and nominal sizes from DN 10 to DN 4000. This European Standard specifies the flange types and their facings, dimensions, tolerances, threading, bolt sizes, flange jointing face surface finish, marking, materials, pressure/ temperature ratings and approximate flange masses. For the purpose of this European Standard, "flanges" include also lapped ends and collars. This European Standard applies to flanges manufactured in accordance with the methods described in Table 1. Non-gasketed pipe joints are outside the scope of this European Standard.
Yerini Aldığı : TS EN 1092-1 :2010;  TS EN 1092-1+A1 :2013;  
Yerine Geçen : TS EN 1092-1 :2018;  
Tadil Edilen : TS EN 1092-1+A1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014
Uluslararası Karşılıklar : TS EN 1092-1:2007+A1/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : TS EN 1092-1:2007+A1/AC
ICS Kodu : 23.040.60 Flanşlar, Kaplingler ve Diğer Boru Bağlama Elemanları
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 1
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-