Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 282 prEN 910      
Kabul Tarihi : 3.04.1996
İptal Tarihi : 10.04.2002
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynak-Metalik malzemelerin alın kaynaklı birleştirmeleri-Eğme deneyleri
Başlık (İng) : Welding-Welded butt joints in metallic materials-Bend tests
Kapsam : Bu standard gerilme altındaki kaynaklı birleştirmenin sürekliliğini ve/veya yüzey kussurlarının mevcut olup olmadığını değerlendirmek için, bir alın kaynaklı birleştirmeden alınan deney numuneleri üzerinde yapılan enine kök, yüzey ve kenar eğme deneylerinin yapımı için kullanılan bir metodu ve deney numunesinin boyutlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for meting transverse root, face and side bedn tests on test speciments taken from e welded butt jiont in order to assess ductility and/or absence of imperfeetions on the surface tension of the jiont itself. It also gives the dimentsions of the test specimer.
Yerini Aldığı : TS 282 :1989;  
Yerine Geçen : TS 282 EN 910 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 910:1992
Uluslararası Karşılıklar : prEN 910, EQV--; prEN 910:1992--
Tercüme Edildiği STD : prEN 910:1992
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Atıf Yapılan STD : TS 282 prEN 910 :1996 (EN 10002-1(TS 138 EN 10002-1)*ISO 7438 (TS 205));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-