Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4230 EN 24003      
Tercüme Tarihi : 29.04.2004
Kabul Tarihi : 3.09.1996
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Kabarcık deneyi - Gözenek büyüklüğünün tayini
Başlık (İng) : Permeable sintered metal materials- Determination of bubble test pore size
Kapsam : Bu standard, sinterlenmiş geçirgen toz metal malzemelerinin (örneğin, süzgeçler, gözenekli yataklar, gözenekli elektrotlar ve birbirine bağlı gözenekleri ihtiva eden parçalar) gözenek büyüklüğünü tayin etmek için köpük deney metodu olarak bilinen bir metotu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method, known as the bubble test method, for the determination of the pore size of permeable sintered powder metallurgical materials, i.e. filters, porous bearings, porous electrodes and other parts with interconnected porosity
Yerini Aldığı : TS 4230 :1984;  
Yerine Geçen : TS 4230 :1984;  
Yararlanılan Kaynak : EN 24003:1993
Uluslararası Karşılıklar : DIN ISO 4003 -EQV; EN 24003-EQV; ISO 4003-EQV; NF A95-353, NF EN 24003 -EQV; BS EN 24003-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 24003
ICS Kodu : 77.160 Toz Metalurji
Atıf Yapılan STD : TS 2305 EN ISO 2738 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-