Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 197-1      
Tercüme Tarihi : 12.04.2012
Kabul Tarihi : 21.02.2012
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
Başlık (İng) : Cement – Part 1: Composition, specification and conformity criteria for common cements
Kapsam : Bu standard, 27 farklı genel çimento, 7 farklı sülfata dayanıklı genel çimento ve 3 farklı düşük erken dayanımlı yüksek fırın cüruflu çimento ile 2 farklı sülfata dayanıklı düşük erken dayanımlı yüksek fırın cüruflu çimento ve bileşenlerinin tarifini ve özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cements, 7 sulfate resisting common cements as well as 3 distinct low early strength blast furnace cements and 2 sulfate resisting low early strength blast furnace cements and their constituents.
Yerini Aldığı : TS EN 197-1 :2002;  TS 10157 UYARI (Yerine geçen Standard ile eş varlık süresi dikkate alınmalıdır) :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN 197-1:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 197-1-EQV; DIN EN 197-1-EQV; BS EN 197-1-EQV; NF P15-101-1, NF EN 197-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 197-1
ICS Kodu : 91.100.10 Çimento, Kireç, Harç
Atıf Yapılan STD : TS EN 196-1 :2009;  TS EN 196-2 :2010;  TS EN 196-3+A1 :2010;  TS EN 196-5 :2010;  TS EN 196-6 :2010;  TS EN 196-7 :2010;  TS EN 196-9 :2011;  TS EN 196-8 :2011;  TS EN 197-2 :2002;  TS EN 451-1 :2008;  TS EN 933-9 :2010;  TS EN 13639 :2005;  TS ISO 9277 :2002;  TS ISO 9286 :2012;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-