Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4312      
Kabul Tarihi : 14.04.1985
İptal Tarihi : 26.01.2010
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Deney elekleri ve elek analizi-Terimler
Başlık (İng) : Test Sieves and Test Sieving- Vocabulary
Kapsam : Bu standard, elek analizi yapılacak malzeme, deney elekleri, elek analizi ve bu analizlerin sonuçlarının gösterilmesiyle ilgili terimleri ve tanımları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard gives terms and definitions relating to materials, test sieves and the representing results.
Yerine Geçen : TS ISO 2395 :2009;  TS ISO 2395 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 2395:1972
Uluslararası Karşılıklar : ISO 2395 (1972)--; ISO 2395:1972 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 2395:1972 EQV
ICS Kodu : 01.040.73 Madencilik ve Mineraller (Terimler); 19.120 Parçaçık Büyüklüğü Analizleri, Eleme; 73.120 Cevher Zenginleştirme Ekipmanları
Atıf Yapılan STD : TS 1226 ISO 3310-2 :1996;  TS 1227 ISO 3310-1 :1996;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-