Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60447      
Kabul Tarihi : 13.10.1998
İptal Tarihi : 17.01.2006
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İnsan-Makina ara yüzü (mmı)-Harekete geçirme prensipleri
Başlık (İng) : Man-Machine interface (MMI)-Actuating principles
Kapsam : Bu standard elektrik donanımlı insan-makina ara yüzünün elle çalıştırılan harekete geçiriciler için genel harekete geçirme pronsiplerini kapsar.
Kapsam (İng) : It established general actuating principles for manually operates actuators forming part of the mon-machine iterface associated with electrical equipment.
Yerine Geçen : TS EN 60447 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60447:1993
Uluslararası Karşılıklar : EN 60447:1993--; BS EN 60447: 1994 EQV--; DIN EN 60447: 1994 EQV--; EN 60447:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 60447:1993
ICS Kodu : 13.180 Ergonomi
Atıf Yapılan STD : TS EN 60447 :1998 (IEC 60050 (441:1984)*IEC 60073:1993* IEC Gusde 104:1984);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-