Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-11-5      
Kabul Tarihi : 5.04.2011
İptal Tarihi : 3.02.2020
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-5: Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Cihazlar, doğrulama deney düzeneği ve kılavuz
Başlık (İng) : Fire hazard testing -- Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Kapsam : Bu standard, yangın tehlikesini bir simülasyon tekniği ile değerlendirmek için, arıza şartlarından kaynaklanabilecek küçük bir alevin etkisini simüle eden bir iğne alevi deneyini kapsar. Bu standard; elektroteknik donanıma, onun alt-ünitelerine ve bileşenlerine ve katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya diğer yanabilir malzemelere uygulanır.
Kapsam (İng) : This part of IEC 60695 specifies a needle-flame test to simulate the effect of a small flame which may result from fault conditions, in order to assess by a simulation technique the fire hazard. It is applicable to electrotechnical equipment, its sub-assemblies and components and to solid electrical insulating materials or other combustible materials.
Yerine Geçen : TS EN 60695-11-5 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-11-5:2005
Uluslararası Karşılıklar : EN 60695-11-5-EQV; DIN EN 60695-11-5--; BS EN 60695-11-5--; NF C20-924-11-5--; IEC 60695-11-5--
Tercüme Edildiği STD : EN 60695-11-5
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TSE IEC Guide 104 :2006;   : (ISO/IEC Guide 51);;  TS EN ISO 13943 :2002;  TS ISO 4046-4 :2006;   : (ASTM-B187);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 37,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-