Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12350-7      
Kabul Tarihi : 13.07.2010
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 7: Hava muhtevasının tayini - Basınç yöntemleri
Başlık (İng) : Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
Kapsam : Bu standard, en büyük tane büyüklüğü 63 mm’ye kadar olan, normal ağırlıklı veya yoğun kabul edilen agrega ile yapılmış, sıkıştırılmış taze betonda, hava muhtevasının tayini için iki deney yöntemini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard describes two methods for determination of air content of compacted fresh concrete, made with normal weight or relatively dense aggregate of maximum size up to 63 mm.
Yerini Aldığı : TS 2941 :1978;  
Yerine Geçen : TS EN 12350-7 :2019;  TS EN 12350-7 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12350-7:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 12350-7-EQV; DIN EN 12350-7--; BS EN 12350-7--
Tercüme Edildiği STD : EN 12350-7
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 12350-1 :2010 (EN 12350-1);;  TS EN 12350-6 :2010 (EN 12350-6);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-