Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 764-1      
Kabul Tarihi : 23.01.2007
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Basınçlı donanım - Bölüm 1: Terimler ve tarifler - Basınç, sıcaklık, hacim ve anma boyutları
Başlık (İng) : Pressure equipment - Part 1: Terminology - Pressure, temperature, volume, nominal size
Kapsam : Bu standard , basınç, sıcaklık, hacim ve anma boyutları göz önünde tutularak 97/23/EC Avrupa Direktifi ile ifade edildiği üzere basınç donanımı için kullanılmak üzere temel terimlerin ve sembollerin tariflerini kapsar. Bu standardın amaçları bakımından “basınç donanımı”, kap, boru tesisatı, basınç ve emniyet donanımları anlamına gelir. Bu standardda tanımlanan basınç ile ilgili büyüklükler arasındaki ilişkiler EN 764-7de verilen Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmektedir. Bu şekiller, basınçlar ve emniyet donanımlarına ait olanlarla arasındaki ilişkilerini de gösterir. Not 1 - Bu standard tanımlanan büyüklüklere ait birimleri kapsamaz. Bunlar, bu standard serisinin diğer standardlarında verilmektedir.
Kapsam (İng) : This part of Standard defines the basic terminology and symbols to be used for pressure equipment addressed by the European Directive 97/23/EC with regard to pressure, temperature, volume and nominal size.
Yerini Aldığı : TS 3390 EN 764 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN 764-1 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 764-1:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 764-1-EQV; DIN EN 764-1-EQV; NF E01-201-1, NF EN 764-1-EQV; BS EN 764-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 764-1
ICS Kodu : 01.040.23 Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Terimler); 23.020.30 Basınçlı Kaplar, Gaz Silindirleri
Atıf Yapılan STD : TS 1990 ISO 31-0 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-