Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9692-2      
Kabul Tarihi : 26.04.2004
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı - bölüm 2: Çeliklerin tozaltı ark kaynağı
Başlık (İng) : Welding and allied processes – Joint preparation – Part 2 : Submerged arc welding of steels
Kapsam : Bu standard, çelikte bir tel elektrotla yapılan tozaltı ark kaynağı (ISO 4063’e göre işlem 121) için kaynak ağzı tiplerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard pertains to type of joint preparation for submerged arc welding with wire electrodes (process 121 according to ISO 4063) on steel.
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9692-2:1998+AC:1999
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9692-2:1998+AC-EQV; DIN EN ISO 9692-2-EQV; BS EN ISO 9692-2-EQV; NF A87-013-2;NF EN ISO 9692-2-EQV; ISO 9692-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9692-2:1998+AC
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Atıf Yapılan STD : TS 3004 EN 22553 :2000;   : (ISO 3834-1(TS EN 729-1));;   : (ISO 3834-2(TS EN 729-2));;   : (ISO 3834-3(TS EN 729-3));;   : (ISO 3834-4(TS EN 729-4));;  TS 7307 EN 24063 :1999;  TS EN ISO 6947 :2002;   : (ISO 9692);;   : (ISO 9956-2 (TS EN 288-2));;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-