Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 62326-4-1      
Kabul Tarihi : 4.11.1997
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Baskılı devre levhaları - Bölüm 4: Ara tabaka bağlantıları bulunan rijit çok tabakalı baskılı devre levhaları - Bölüm özellikleri - Kısım 1: Yetenek detay özellikleri - Performans seviyesi a, b ve c
Başlık (İng) : Printed boards-Part 4:Rigid multilayer printed boards with interlayer connections-Sectional specificaiton-Section 1:Capability detail specification-Performance levels A, B and C
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN 62326-4-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 62326-4-1:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 62326-4-1:1997--; EN 62326-4-1:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 62326-4-1:1997
ICS Kodu : 31.180 Baskılı Devreler ve Kartlar
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-