Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10217-2/T1      
Kabul Tarihi : 30.04.2008
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular
Başlık (İng) : Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Kapsam : Bu standard alaşımsız ve alaşımlı çelikten yapılan, belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan dairesel kesitli elektrik kaynaklı boruların iki deney kategorisindeki teknik teslim şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, specifies the technical delivery conditions in two test categories of electric welded tubes of circular cross section with specified elevated temperature properties made of non-alloy and alloy steel
Yerine Geçen : TS EN 10217-2 :2019;  TS EN 10217-2 :2019;  
Tadil Edilen : TS EN 10217-2 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10217-2
Uluslararası Karşılıklar : 0--
Tercüme Edildiği STD : 0
ICS Kodu : 23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular ; 77.140.75 Çelik Borular
Atıf Yapılan STD : : (-);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-