Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60068-2-30      
Kabul Tarihi : 31.01.2008
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-30: Deneyler - deney db: Yaş sıcaklık, çevrimli (12 saat + 12 saat çevrimi)
Başlık (İng) : Environmental testing -- Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
Kapsam : Bileşenler, cihazlar ve diğer parçaların çevrimli sıcaklık değişimleri ile beraber ve genellikle deney numunesinin yüzeyinde yoğunlaşma oluşturan yüksek nem şartları altında kullanıma ve depolamaya uygunluğunun tespiti etmek.
Kapsam (İng) : To determine of suitability of components, equipment or other articles for use and storage under conditions of high humidity when combined with cyclic temperature changes and, in general, producing under station on the surface of the specimen
Yerini Aldığı : TS 2153 EN 60068-2-30 (Eski no: TS 2153 prEN 60068-2-30) :1999;  TS 2153 prEN 60068-2-30:1999/T1 (Numara tadili, TS 2153 EN 60068-2-30) :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60068-2-30:2005
Uluslararası Karşılıklar : EN 60068-2-30 -EQV; DIN EN 60068-2-30--; BS EN 60068-2-30 --; NF C20-730--; IEC 60068-2-30--
Tercüme Edildiği STD : EN 60068-2-30
ICS Kodu : 19.040 Çevresel Deneyler
Atıf Yapılan STD : TS EN 60068-2-64 :1996;  TS EN 60068-2-78 :2007;  TS 5381 EN 60512-1 :2001;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN ISO 14982 :2003;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-