Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7526 EN 26777      
Kabul Tarihi : 1.04.1996
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Nitrit tayini-Moleküler absorbsiyon spektrometrik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of Nitrite Molecular Absorption Spectrometric Method
Kapsam : Bu standard, içme sularında, kullanma sularında ve atık sularda nitrit tayininde kullanılan moleküler absorpsiyon spektrometrik metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers determination of nitrite using molecular absorbtion spectrometric method.
Yerini Aldığı : TS 7526 :1989;  
Yararlanılan Kaynak : EN 26777:1993
Uluslararası Karşılıklar : ISO 6777 (1984)--; EN 26777, EQV--; NF T90-013 (NF EN 26777)--; DIN EN 26777--; EN 26777-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 26777
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-