Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 12130      
Kabul Tarihi : 18.02.1997
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Yeraltı suları-Terimler
Başlık (İng) : Water Quality-Groundwaters-Terms
Kapsam : Bu standard, yeraltı suları ile ilgili terimlerin tariflerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, contains the terms of ground waters.
Yararlanılan Kaynak : 1- Anonim, 1972, Sulama ve Drenaj Teknik Lügatı, 2- Bayazıt, M, 1982, Hidroloji İTÜ, 3- Mursuz, N. 1982, Toprak-Su İlişkileri A.Üze Yayınları
ICS Kodu : 01.040.13 Çevre ve Sağlık Koruma, Güvenlik (Terimler); 13.060.10 Doğal Su Kaynakları
Atıf Yapılan STD : TS 12130 :1997 (TS 4461 (Su kalitesi Terimler Bölüm 1 ISO 6107-1 (1980)*TS 4573 Hidrobiyoloji ile İlgili Tanımlar*TS 5423 Su Kalitesi Terimler Kısım 3 ISO 6107-3 (1985)*TS 5424 Su Kalitesi Terimler Kısım 4 ISO 6107-4 (1984)*TS 7242 Su Kalitesi TErimler Kısım 6 ISO 61);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-