Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10993-16      
Kabul Tarihi : 2.03.2010
İptal Tarihi : 9.11.2010
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tıbbi malzemelerin biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 16 : Bozunma ürünleri ve özütlenebilir ürünler için toksikokinetik çalışma tasarımı
Başlık (İng) : Biological evaluation of medical devices- Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables
Kapsam : .Bu standard, tıbbi cihazlarla ilgili toksikokinetik çalışmaların planlaması ve uygulanmasıyla ilgili temel ilkeleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers biological evoluation of medical devices for toxicokinetic study design fordegration products and leachables.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 10993-16 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10993-16 :2013;  TS EN ISO 10993-16 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10993-16:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 10993-16-EQV; ISO 10993-16-EQV; NF EN ISO 10993-16-EQV; BS EN ISO 10993-16-EQV; DIN EN ISO 10993-16-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10993-16
ICS Kodu : 11.100.20 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi * Tıbbi mikrobiyoloji, bkz. 07.100.10
Atıf Yapılan STD : TS 5298 EN 30993-1 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-