Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 10925      
Kabul Tarihi : 24.04.1993
Konfirme Tarihi : 14.11.2023
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Havyar (işlenmiş balık yumurtası)
Başlık (İng) : Caviar (Processed Fish Roe)
Kapsam : Bu standard havyarı kapsar. Havyardan yapılan diğer ürünleri kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard covers the caviar. It does not cover the other pruducts which is produced with caviar.
Tadil Eden : TS 10925/T1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : ANONİM (1966): İran Ekonomi Bakanlığı, İran Endüstriyel Araştırma ve Standardlar Enstitüsü, Standard No: 186-1345 Havyar Standardı. ANONİM (1984): Türtiye Deniz Ürünleri Ansiklopedisi T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı, Ankara. GÖÏÜŞ,A.K.: KOLSARICI N. (1991): Su Ürünleri Teknolojisi A.Ü. Ziraat Fakültesi...
ICS Kodu : 67.120.30 Balık ve Balıkçılık Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 10925 :1993 (TS 266*TS 545*TS 546*TS 933*TS 1743*TS 1746*TS 2104*TS 2481*TS 2664*TS 2756*TS 3136*TS 3606*TS 5670*TS 5778*TS 5887*TS 6405*TS 6580*TS 6582*TS 7436*TS 7438*TS 7573*TS 10524);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-