Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 14688      
Kabul Tarihi : 29.06.2009
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri
Başlık (İng) : Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods
Kapsam : Bu standard, evsel kullanım amaçlı lavabolar ile ilgili işlevsel gerekleri ve deney yöntemlerini kapsar. Not 1 - Bu standardın amaçları bakımından “evsel kullanım amaçları” terimi, otellerde, öğrenci yurtlarında ve özel tıbbî koşulların gerekli olduğu hâller haricinde hastane ve benzeri binalardaki kullanımı içermektedir. Not 2 - Şekillerde gösterilen lavabo biçimleri sadece gösterim amaçlıdır. Lavabo biçimleri, imalatçının tercihine bırakılmıştır.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the functional requirements and test methods for wash basins for domestic purposes
Yerini Aldığı : TS 605 :1982;  TS 2749 :1977;  
Yerine Geçen : TS EN 14688 :2015;  TS EN 14688 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14688:2006
Uluslararası Karşılıklar : EN 14688-EQV; DIN EN 14688--; BS 14688--; NF D11-106--
Tercüme Edildiği STD : EN 14688
ICS Kodu : 91.140.70 Sıhhi Tesisat
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 6506-1 :2007;   : (EN 9532);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-