Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :93/42/EEC)
TS No : TS EN 12470-1+A1      
Tercüme Tarihi : 5.04.2011
Kabul Tarihi : 2.03.2010
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Klinik termometreler - Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler - sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
Başlık (İng) : Clinical thermometers-Part 1:Metallic liquid-in-glass thermometres with maximum device
Kapsam : Bu standard, sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde tutan metalik sıvılı klinik cam termometreler için performans özellikleri ile deney metotlarını ve sadece metalik sıvılı termometreleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies performance requirements and test methods for clinical liquid-in-glass thermometers with maximum device and applies only to thermometers filled with metallic liquid.
Yerini Aldığı : TS EN 12470-1 :2003;  TS 9686 :1991 KISMEN;  TS 9686/T1 :1993 KISMEN;  
Tadil Edilen : TS EN 12470-1 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12470-1:2000+A1:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 12470-1:2000+A1-EQV; BS EN 12470-1:2000+A1-EQV; DIN EN 12470-1:2000+A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12470-1:2000+A1
ICS Kodu : 17.200.20 Sıcaklık Ölçüm Aletleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 980 :2011;  TS EN 1041 :2011;  TS 905 ISO 719 :2000;  TS 2756-2 :1995;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-