Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 14403      
Kabul Tarihi : 28.04.2004
İptal Tarihi : 10.04.2013
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Sürekli akış analiziyle toplam siyanür ve serbest siyanür tayini
Başlık (İng) : Water quality- Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis
Kapsam : Bu standard, siyanür iyonları olarak ifade edilen çoğunlukla 3 µg/L’nin üzerinde siyanür derişimine sahip olan değişik tip sulardaki (yeraltı, içme, yüzey, süzüntü ve atık su) siyanür tayini ile ilgili yöntemleri kapsar.
Kapsam (İng) : This International Standard specifiesmethods for the determination of cyanide in various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate and waste water ) with cyanide concentrations usually above 3mg/L expressed as canide ions.
Yerine Geçen : TS EN ISO 14403-1 :2013;  TS EN ISO 14403-2 :2013;  TS EN ISO 14403-2 :2014;  TS EN ISO 14403-1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 14403:2002
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN ISO 14403 (2002-07), EQV-EQV; BS EN ISO 14403 -EQV; EN ISO 14403 -EQV; NF T90-081 -EQV; ISO 14403-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 14403
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996 (ISO 3696:1987);;  TS ISO 8466-1 :1997 (ISO 8466-1:1990);;  TS 5822-2 ISO 5725-2 :2000 (ISO 5725-2:1994);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-