Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 12417+A2/AC      
Kabul Tarihi : 22.03.2011
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Takım tezgâhları - Güvenlik - İşleme merkezleri
Başlık (İng) : Machine tools - Safety - Machining centres
Kapsam : -
Kapsam (İng) : -
Yerine Geçen : TS EN ISO 16090-1 :2018;  
Tadil Edilen : TS EN 12417+A2 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 12417+A2/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12417+A2/AC
ICS Kodu : 25.040.10 Makina ile Şekillendirme Merkezleri
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 4871 :2002;  TS EN ISO 11204 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 1
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-