Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7703 EN ISO 4833      
Kabul Tarihi : 27.12.2004
İptal Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - 30°c’ta koloni sayım tekniği
Başlık (İng) : Microbiology-General Guidance for the Enumeration of Microorganisms-Colony Count Technique at 30 C.
Kapsam : Bu standard, katı besiyerinde, oksijenli ortamda 30 °C’ta inkübasyondan sonra gelişen kolonilerin sayılması yoluyla, mikroorganizmaların sayımı için bir yatay yöntemi kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a horizontal method for the enumeration of microorganism, by counting the colonies growing in a solid medium after aerobic incubation at 30 oC.
Yerini Aldığı : TS 7703 ISO 4833 :1996;  TS ISO 6610 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 4833-1 :2014;  TS EN ISO 4833-2 :2014;  TS EN ISO 4833-1 :2014;  TS EN ISO 4833-2 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 4833:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 4833-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 4833
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS 6235 EN ISO 6887-1 :2001;  TS 7894 ISO 7218 :2001;  TS 7895 EN ISO 8261 :2003;   : (ISO/TS 11133-1);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-