Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 14511-3      
Tercüme Tarihi : 19.01.2022
Kabul Tarihi : 19.11.2018
İptal Tarihi : 30.09.2022
Hazırlık Grubu : TK-13: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Mekan ısıtma, soğutma ve proses soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları- Bölüm 3: Deney yöntemleri
Başlık (İng) : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods
Kapsam : 1.1 EN 14511-1'in kapsamı uygulanabilir. 1.2 Bu Avrupa Standardı, mekan ısıtma ve soğutma için kullanıldığında elektrikle çalışan kompresörlü, ısı transferi ortamı olarak hava, su veya tuzlu su kullanan iklimlendirme cihazlarının, ısı pompalarının ve sıvı soğutma paketlerinin değerlendirilmesi ve performansı için deney yöntemlerini kapsar. Bu deney yöntemleri proses soğutucularının değerlendirilmesi ve performansı için de uygulanabilir. Bu standard, aynı zamanda, uygulanabildiği durumlarda; ısı geri kazanım kapasitesi, sistemin azaltılmış kapasitesi ve münferit çoklu iç sistem ünitelerin kapasitesi için deney ve raporlandırma yöntemini belirtir. Bu Avrupa standardı çoklu spit ve modüler ısı geri kazanımlı sistemlerinin, iç ve dış ünitelerini ayrı ayrı değerlendirerek, değerlendirilmelerine olanak verir.
Kapsam (İng) : 1.1 The scope of EN 14511-1 is applicable. 1.2 This European Standard specifies the test methods for the rating and performance of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps using either air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and cooling. These test methods also apply for the rating and performance of process chillers. It also specifies the method of testing and reporting for heat recovery capacities, system reduced capacities and the capacity of individual indoor units of multisplit systems, where applicable. This European Standard also makes possible to rate multisplit and modular heat recovery multisplit systems by rating separately the indoor and outdoor units.
Yerini Aldığı : TS EN 14511-3 :2013;  TSE K 570 :2019 KISMEN;  TS EN 14511-3 :2013;  
Yerine Geçen : TS EN 14511-3 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14511-3:2018
Uluslararası Karşılıklar : 14511-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : 14511-3
ICS Kodu : 27.080 Isı Pompaları; 91.140.30 Havalandırma ve Klima Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 14511-1 :2018 (EN 14511-1:2018);;  TS EN 14511-2 :2018 (EN 14511-2:2018);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 57
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-