Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2009/142/EC)
TS No : TS EN 12864      
Kabul Tarihi : 29.11.2001
İptal Tarihi : 26.01.2006
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Regülatörler ve büton propan veya karışımları için takılı emniyet cihazları- Düşük basınçlı ve oyaslanmaz- En yüksek çıkış basıncı 200 mbar (dahil)' dan düşük- Kapasitesi 4 kg/h (dahil)' dan az
Başlık (İng) : maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS 1862-4 EN 12864 :2006;  
Tadil Eden : TS EN 12864/A1 :2005;  TS EN 12864/A2 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12864:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 12864-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12864
ICS Kodu : 23.060.40 Basınç Regülatörleri
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-