Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 12081      
Kabul Tarihi : 1.10.1996
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Alıcı ortam-Akarsular-Terimler
Başlık (İng) : Receiving Environment-Running Waters-Terms
Kapsam : Bu standard, akarsular ile ilgili terimlerin tariflerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the definitions of terms related with running waters.
Yararlanılan Kaynak : -Anonim, 1972. Sulama ve Drenaj Teknik Lugatı. Uluslararası Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi, Ankara, 868 s.* -Geldiay, R., Balık, S., 1988. Türkiye Tatlısu Balıkları, Ege Ün. Fen Fak. Kitapları Serisi No: 97, İzmir, 519 s.* -Huet, M., 1971. Textbook of Fish Culture, Breeding And Cultivation of Fish, Fishing New Ltd., London, 436 s.* -Macan, T.T., 1963. Freshwater Ecology, Longmans, Green And Co Ltd., London, 338 s.* -Reid, G.K., Wood, D.R., 1976 Ecology of Inland Waters And Estuaries, 2nd e
ICS Kodu : 01.040.13 Çevre ve Sağlık Koruma, Güvenlik (Terimler)
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 34
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-