Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 1056      
Kabul Tarihi : 15.04.1986
İptal Tarihi : 14.04.1997
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alternatif akım motor kondansatörleri
Başlık (İng) : Alternating Current Motor Capacitors
Kapsam : Bu standard, -Frekansı 100 Hz'e kadar ve 100 Hz olan bir fazlı şebekelerden beslenen asenkron motorların sargılarına bağlanmak için yapılmış motor kondansatörlerini, -Üç fazlı asenkron motorlara, bir fazlı bir şebekeden beslenmeleri için bağlanan motor kondansatörlerini, -Anma gerilimleri 660 V'ye kadar ve 660 V olan yalıtkanı kağıt, plastik film..
Kapsam (İng) : This standard applies to motor capacitors intended for connection to windings of aysnchronous motors supplied from a simgle-phase system having a frequency up to and inclusing 100 Hz, and to capacitors to be connectors to three-phase asynchronous motors.
Yerine Geçen : TS 1056-2 EN 60252-2 :2004;  TS 1056 EN 60252 :1997;  
Yararlanılan Kaynak : Eskisi:IEC 252,IEC 70,TS 804, Yenisi:IEC 252 (Draft), IEC 252, IEC 804
Uluslararası Karşılıklar : IEC 252:1975 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 252:1975 EQV
ICS Kodu : 31.060.10 Sabit Kapasitörler (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 1056 :1986 (TS 1471*TS 2000*TS 2089*TS 2090*TS 2115*TS 2157*TS 2756*TS 3035);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 35
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-