Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-39      
Kabul Tarihi : 15.10.1996
İptal Tarihi : 18.04.2016
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri-Özellikler bölüm:.39 cam -Elyaf örgülü, poliester veya poliesterimid vernikle işlem görmüş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır, tel sıcaklık indisi 180
Başlık (İng) : Specifications For Particular Types of Winding Wires Part 39:Glass Fibre Braided, Polyester or Polyesterimide Varnish-Treated, Bare or Enamelled Rectangular Copper Wire Temperature Index 180
Kapsam : Bu standard, cam elyaf örgülü, poliester veya poliesterimid vernikle işlem görmüş çıplak veya emay kaplı sıcaklık indisi 180 olan dikdörtgen kesitli bakır sargı tellerinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the requirements of glass-fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated büre or enamelled rectangular copper wire of temperature index 180
Yerine Geçen : TS EN 60317-39 :2016;  
Tadil Eden : TS EN 60317-39/A1 :2006;  TS EN 60317-39/A2 :2006;  TS EN 60317-39/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-39:1994
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-39:1994--; IEC 317-39 (1992) EQV--; BS EN 60317-39 (1993) EQV--; DIN EN 60317-39 (1995) EQV--; EN 60317-39:1994--
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-39:1994
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS EN 60317-39 :1996 (IEC 317-0-5 (1994)*TS 8558 EN 60317-16 (1990)*IEC 317-28 (1990)*TS IEC 317-29 (1990)*TS IEC 317-30 (1990));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 97,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-