Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 552 EN 1561      
Kabul Tarihi : 30.03.1998
İptal Tarihi : 8.03.2012
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Dökümler-Gri (lamel grafitli) dökme demirler
Başlık (İng) : Founding-Gray cast irons
Kapsam : Bu standard, kum kalıplarda veya ısıl özellikleri karşılaştırılabilir diğer kalıplarda imal edilmiş dökümler için kullanılan alaşımlı veya alaşımsız gri dökme demirlerin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the properties of unalloyed and low-alloyed grye cast iron used for castings, which have been manufactured in sand moulds or in moulds with comparable thermal behavior.
Yerini Aldığı : TS 552 :1976;  
Yerine Geçen : TS EN 1561 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1561:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 1561:1997--; DIN EN 1561:1997, EQV--; EN 1561:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 1561:1997
ICS Kodu : 77.080.10 Demirler; 77.140.80 Demir ve Çelik Dökümleri ve Dövmeleri
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-