Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10724-1      
Kabul Tarihi : 17.02.2005
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Plâstikler - Termoset toz kalıplama karışımlarından enjeksiyon kalıplama ile deney parçalarının hazırlanması - Bölüm 1: Genel prensipler ve çok amaçlı deney parçalarının kalıplanması
Başlık (İng) : Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 1: General principles and moulding of multipurpose test specimens
Kapsam : Bu standard termoset kalıplama karışımları (PMCs) kullanılarak deney parçalarının enjeksiyon kalıplama ile hazırlanmasında takip edilecek genel prensipleri ve uyarlı kalıplama şartlarını belirlemede kullanmak üzere bir tip deney parçasını hazırlamak için kalıp tasarımlarının ayrıntılarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the general principles to be foıllowed when injection moulding test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) and gives details of mould designs for preparing one type of specimen for use in establishing reproducible moulding conditions.
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10724-1:2001
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN ISO 10724-1-EQV; EN ISO 10724-1-EQV; ISO 10724-1-EQV; BS EN ISO 10724-1-EQV; NF T51-713-1--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10724-1
ICS Kodu : 83.080.10 Termosetting Malzemeler
Atıf Yapılan STD : TS 1149-1 EN ISO 294-1 :2002;  TS 1149-2 EN ISO 294-2 :2002;  TS 1149-3 EN ISO 294-3 :2002;  TS 2380 :1991 (ISO 2577);;  TS 3861 EN ISO 3167 :1999;   : (EN ISO 10350-1);;  TS EN ISO 11403-1 :2003;  TS EN ISO 11403-2 :2003;  TS EN ISO 11403-3 :2003;  TS EN ISO 10724-2 :2000;  TS 2351 EN 1842 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-