Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60320-2-3      
Kabul Tarihi : 21.03.2000
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Cihaz fiş ve prizleri-Ev tipi ve benzeri genel amaçlar için bölüm 2-3: Koruma derecesi ıpxo ' dan yüksek olan
Başlık (İng) : Appliances couplers for household and similar general purposes- Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPXO (IEC 60320-2-3:1998)
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN 60320-2-3 :2004;  TS EN IEC 60320-2-3 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60320-2-3:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 60320-2-3:1998--; EN 60320-2-3:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN 60320-2-3:1998
ICS Kodu : 29.120.30 Fişler ve Prizler
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-