Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1982      
Kabul Tarihi : 24.06.2010
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bakır ve bakır alaşımları - İngotlar ve dökümler
Başlık (İng) : Copper and copper alloys - Ingots and castings
Kapsam : Bu standard, malzemelerin bileşim, mekanik özellik ve diğer ilgili özelliklerini kapsar. Malzemenin bu standardın özelliklerine uygunluğunun doğrulanması için numune alma metotları ve deney metotları da ayrıca belirtilmiştir.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the composition, mechanical properties and other relevant characteristics of the materials. The sampling procedures and test methods for the verification of conformity to the requirements of this standard are also specified.
Yerini Aldığı : TS EN 1982 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN 1982 :2017;  
Tadil Eden : TS EN 1982/T1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1982:2008
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 1982-EQV; BS EN 1982-EQV; NF A53-705-EQV; EN 1982-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 1982
ICS Kodu : 77.150.30 Bakır Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 1655 :2002;  TS 138 EN 10002-1 :2004;  TS EN 10204 :2007;  TS 1695 EN ISO 2624 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 43
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-