Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1233      
Kabul Tarihi : 10.03.1999
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Krom tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of chromium-Atomic absorption spectrometric methods
Kapsam : Bu standard, atomik absorpsiyon spektrometrisiyle sudaki krom tayini için iki metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This Eurepean Standard specifies two methods for the determination of chromium in water by atomic absorption spectrometry.
Yerini Aldığı : TS EN 1233 :1999 (TS 4629:1985, TS 8072:1990);;  
Yerine Geçen : TS EN 1233 :1999 (TS 4629:1985, TS 8072:1990);;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1233:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9174:1998--; EN 1233:1996--; BS EN 1233--; NF T90-133 (NF EN 1233)--; DIN EN 1233--; EN 1233:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN 1233:1996
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-