Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12266-2      
Kabul Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : TK21: Tesisat, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Endüstriyel vanalar - Metal vanaların deneyleri - Bölüm 2: Deneyler, deney işlemleri ve kabul kriterleri - Tamamlayıcı gerekler
Başlık (İng) : Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements
Kapsam : Bu standardın amacı, tek tip deneyler ve deney prosedürlerinin sağlanması için endüstriyel vanaların tamamlayıcı imalat basınç deneylerinin belirli temel gereklerini oluşturmaktır. Bu standardda verilen deneyler ve deney prosedürleri, imalat deneyleri için kullanılabilir (gerekli olduğunda tip deneyleri ve kabul deneyleri için). Bir ürün veya bir performans standardı ile ilgili özel kurallar, bu standard kapsamında değildir. Detaylar uygun standard içinde yer almalıdır.
Kapsam (İng) : This Standard specifies supplementary requirements for tests, test procedures and acceptance criteria of industrial valves made of metallic materials. The specified tests may be used as type tests, production tests or acceptance tests. The application of these tests is specified in the appropriate product or performance standards. When specified as a normative reference in a valve product or performance standard, this European Standard should be considered in conjunction with given specific requirements of the valve product or performance standard. Where requirements in a product or performance standard differ from those given in this European Standard, the requirements of the product or performance standard apply. NOTE For testing of industrial valves of thermoplastic materials, ISO 9393-1 and ISO 9393-2 apply.
Yerini Aldığı : TS EN 12266-2 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12266-2:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN 12266-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12266-2
ICS Kodu : 23.060.01 Valfler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS EN 736-1 :1996;  TS EN 736-2 :1999;  TS EN 736-3 :2011;  TS EN 1267 :2012;  TS EN ISO 10497 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-